Duminică, 19.08.2018, 22:15
Bine aţi venit Oaspete | RSS
 Pentru studenţii Catedrei militare
Principală Album foto Forum Profilul meuLogare
[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentul forumului · Căutare · RSS ]
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Forum » Disciplinile de instruire » Regulamentul Instrucţiei de Front » Revista de front pe jos.
Revista de front pe jos.
CodruДата: Duminică, 13.10.2013, 12:44 | Сообщение # 1
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
Revista de front a companiei

154. Pentru revista de front compania se adună în formaţia în linie pe două rînduri: comandantul de companie – înainte, la mijlocul formaţiei, la distanţa de şapte paşi; locţiitorul comandantului de companie, tehnicianul superior şi plutonierul de companie – la distanţa de doi paşi în spatele comandantului de companie.
155. În momentul cînd comandantul (şeful) care efectuează revista s-a apropiat la 20-30 de paşi, comandantul companiei dă comanda: „Companie, DREPŢI. Pentru onor spre, dreap-TA (stîn-GA, CENTRU)”. La această comandă se execută prevederile pct. 110.
După ce a dat comanda, comandantul de companie duce mîna la coifură, se apropie cu pas de defilare de comandantul (şeful) care efectuează revista de front, se opreşte în faţa lui la 2-3 paşi şi raportează:
De exemplu: „Domnule colonel, compania întîi s-a adunat în formaţie pentru revista de front. Comandantul companiei, căpitan Petrescu”.
După darea raportului, comandantul de companie face cu piciorul stîng (drept) un pas lateral concomitent cu întoarcerea la dreapta (stînga) şi permiţîndu-i comandantului (şefului) să treacă înainte, îl urmează la l-2 paşi de el lateral dreapta (stînga) înapoia comandantului (şefului), fără a lăsa în jos mîna de la coifură.
156. După ce a trecut frontul formaţiei companiei de la flancul drept spre cel stîng, comandantul (şeful) care efectuează revista iese la centrul formaţiei, salută efectivul companiei, permite să se dea comanda „Pe loc REPAUS” şi dă comandantului de companie indicaţiile necesare privitor la continuarea revistei.
Comandantul de companie dă comanda „Pe loc REPAUS”, ia mîna de la coifură, înmînează comandantului (şefului) care efectuează revista de front situaţia de efective şi materiale (anexa nr.5), iar după primirea indicaţiilor, trece la executarea lor.
157. Revista de front a companiei începe cu controlul efectivului, ţinutei, echipamentului şi armamentului, apoi este controlat gradul de pregătire de front individuală şi de închegare de front a grupelor, plutoanelor şi companiei.
158. Compania trece în marş festiv în faţa comandantului (şefului) care efectuează revista pe plutoane, la distanţa unui jalonier (doi jalonieri); plutoanele – în coloane cîte trei ţinînd arma „la umăr” sau în altă poziţie, indicată de comandantul (şeful) care efectuează revista. Pistoalele-mitraliere în poziţia „la piept” sînt ţinute cu mîna stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii.
CodruДата: Duminică, 13.10.2013, 14:27 | Сообщение # 2
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
159. Înainte de începerea trecerii în marş festiv, comandanţii (şefii) direcţi ai comandantului de companie, prezenţi la revistă, stau la l-2 paşi în spatele şi spre dreapta comandantului (şefului) care efectuează revista.
Comandantul de companie, restructurînd (adunînd) compania în linie de plutoane în coloană, dispunînd de jalonierii indicaţi pentru marcarea liniei de trecere a companiei, la flancul drept al companiei, în coloană cîte unu, se plasează la şapte paşi în faţa plutonului direcţional (grupului de comandă), cu faţa spre formaţie şi comandă: „Companie, DREPŢI. Pentru defilare, pe plutoane, la distanţa de un (doi) jalonier, plutonul întîi (grupul de comandă) – înainte, ceilalţi la dreap-TA”; „La umăr – ARM” („La piept – ARM”); „Aliniere la dreapta, înainte – MARŞ”, apoi se întoarce cu repeziciune la stînga împrejur pe vîrful piciorului drept spre braţul stîng şi începe mişcarea cu piciorul stîng, o dată cu compania.
La comanda „Pentru defilare”, ies din formaţie şi trec: conducerea companiei – la doi paşi de comandantul de companie, comandanţii de plutoane – la doi paşi în faţa plutoanelor lor, jalonierii ies în fugă sau cu pas de defilare îndesit la linia de trecere a companiei, se opresc la distanţa de 10-15 m (15-20 de paşi) unul de altul, se întorc independent la stînga, iar la comanda „Înainte – MARŞ”, concomitent, iau pistoalele-mitraliere în poziţia „la piept”, iar carabinele – în poziţia „pentru onor”.
La comanda săvîrşitoare, începe deplasarea întreaga companie, totodată, plutonul întîi (grupul de comandă) se mişcă cu pas de defilare înainte, iar fiecare pluton următor, apropiindu-se de locul unde a stat plutonul întîi (grupul de comandă), se întoarce la stînga, execută pasul pe loc şi se aliniază. Cînd plutonul care merge în faţă s-a îndepărtat la distanţa indicată în comandă, comandantul plutonului următor dă comanda: „Înainte – MARŞ”. La această comandă, plutonul începe mişcarea cu pas de defilare.
Militarii de la flancul drept al plutoanelor merg de-a lungul liniei marcate de jalonieri, la un pas de aceştia.
160. Comandantul de companie, locţiitorul lui, comandanţii de plutoane, tehnicianul superior al companiei şi plutonierul de companie, neajungînd pînă la comandant (şef) la distanţa unui jalonier, duc mîna la coifură şi concomitent, întorc capul spre comandantul (şeful) care efectuează revista de front.
Făcînd patru paşi după trecerea de comandant (şef), comandantul de companie trece la dreapta de comandanţii (şefii) direcţi (pct. 159) şi rămîne pe loc pînă ce trece toată compania.
Cînd comandantul de pluton a dus mîna la coifură, militarii acestui pluton, cu excepţia celor de la flancul drept, întorc concomitent capul spre comandant (şef). După trecerea plutoanelor prin faţa comandantului (şefului) care efectuează revista de front, la distanţa unui jalonier, comandantul plutonului lasă mîna în jos de la coifură, iar toţi ceilalţi militari ţin capul drept, privirea înainte.
161. Cînd compania a trecut prin faţa comandantului (şefului) care efectuează revista de front, jalonierii, la semnalul superiorului, iau arma „la umăr”, se întorc la dreapta, în pas alergător, în coloană cîte unu, ajung compania din urmă şi trec în formaţia subunităţii lor.
CodruДата: Duminică, 13.10.2013, 14:27 | Сообщение # 3
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
Revista de front a batalionului

162. Pentru revista de front, batalionul se adună în linie de plutoane în coloană sau pe două rînduri (fig. 28); comandantul de batalion – înaintea centrului batalionului, la zece paşi; locţiitorul comandantului de batalion şi şeful statului major al batalionului se plasează la flancul drept al batalionului, şefii de secţii, la doi paşi spre stînga de ei. Dacă batalionul dispune de orchestră, orchestra se va instala la doi paşi spre dreapta de comandantul companiei din flancul drept.
163. Întîmpinarea comandantului (şefului) se face în acelaşi mod ca şi pentru companie. După răspunsul la salutul comandantului (şefului), la comanda comandantului de batalion „pe loc repaus”, comandanţii de companii ies din formaţie şi trec la centrul companiilor lor, la distanţa de cinci paşi.
164. Batalionul trece prin faţa comandantului (şefului) care efectuează revista de front, pe companii, la distanţa de un (doi) jalonier(i); companiile – în coloană cîte trei (patru).
165. Înainte de începerea defilării, comandantul de batalion, restructurînd (adunînd) batalionul conform indicaţiilor, jalonierii fiind la flancul drept al batalionului în coloană cîte unu, se postează la 15 paşi în faţa companiei direcţionale (conducerii batalionului) şi dă comenzile: „Batalion, DREPŢI. Pentru defilare, pe companii, la distanţa de un (doi) jalonier(i), compania întîi (conducerea batalionului) – înainte, celelalte la dreap-TA”, „La umăr – ARM” („La piept – ARM”), „Aliniere la dreapta, înainte – MARŞ”.
La comanda „Pentru defilare”, ies din formaţie pe calea cea mai scurtă şi se aranjează: locţiitorul comandantului de batalion şi şeful statului major al batalionului – la doi paşi în spatele comandantului batalionului; şefii de secţii rămîn în continuare în formaţie în coloană cîte trei, comandanţii de companii – la şase paşi în faţa companiilor lor, la doi paşi în spatele lor – conducerea companiilor; comandanţii de plutoane stau la doi paşi în faţa plutoanelor lor. Dacă batalionul dispune de orchestră, la această comandă ea îşi va ocupa locul la 15-20 paşi de formaţie, în faţa locului de dispunere iniţială a orchestrei.
166. După ce ultima subunitate depăşeşte comandantul (şeful) care conduce revista de front, orchestra, la comanda dirijorului, fără a întrerupe interpretarea, începe deplasarea înainte. Ajungînd la linia de mers cu pas de difilare, dirijorul militar ocoleşte spre stînga şi cu pas de defilare merge prin faţa comandantului (şefului) care conduce revista de front, iar odată cu depăşirea comandantului (şefului) cu l-2 jalonieri, interpretarea marşului încetează.
167. Inspectarea batalionului, ieşirea jalonierilor, precum şi defilarea se execută ca şi în cazul prevăzut pentru companie.
CodruДата: Duminică, 13.10.2013, 14:28 | Сообщение # 4
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
Revista de front a brigăzii

168. Pentru revista de front a brigăzii cu Drapelul de Luptă, brigada se adună în linie de companii sau de plutoane în coloană, după cum este arătat la fig. 31 şi în anexa nr.1; comandantul de brigadă – în faţa centrului formaţiei brigăzii, la 20-30 de paşi.
Întîmpinarea comandantului (şefului) şi onorul militar se execută ca şi la inspectarea companiei şi batalionului, în raport indicîndu-se denumirea completă a brigăzii, toate denumirile de onoare şi ordinele conferite. După executarea salutului militar, la comanda comandantului de brigadă „Pe loc REPAUS”, comandanţii de batalioane ies din formaţie şi trec la 10 paşi în faţa centrului batalioanelor lor, iar comandanţii de companii (baterii) – la cinci paşi.
169. Brigada defilează în faţa comandantului (şefului) care conduce revista de front, pe batalioane sau pe companii.
Ordinea de defilare a brigăzii: în faţă merge comandantul de brigadă; la trei paşi de el, pe un rînd – locţiitorul comandantului de brigadă şi şeful statului major; în spatele lor, la doi paşi – comandantul grupei portdrapel, portdrapelul cu asistenţii; la trei paşi de ei – restul corpului de comandă al brigăzii în coloană cîte trei (patru) şi mai departe – subunităţile brigăzii la distanţele stabilite.
170. Pentru defilare, comandantul de brigadă dă comenzile: „Brigadă, DREPŢI. Pentru defilare, pe companii (batalioane), la... (numărul de jalonieri) distanţă, compania întîi (batalionul, conducerea brigăzii) – înainte, ceilalţi la dreap-TA”, „La umăr – ARM” („Pistoalele-mitralieră la – PIEPT”), „Aliniere la dreapta, înainte – MARŞ”.
La comanda „Pentru defilare”, locţiitorul comandantului de brigadă, şeful statului major al brigăzii ies din formaţie şi se postează la patru paşi în faţa Drapelului de Luptă, comandantul grupei portdrapel – în faţa Drapelului de Luptă la doi paşi, iar comandanţii de batalioane, companii, plutoane ies din formaţie şi se postează conform prevederilor pct. 159 şi 165. Orchestra militară, sub conducerea dirijorului militar, iese din formaţia brigăzii şi se postează în faţa tribunei (centrul formaţiei) la 20-25 de paşi de formaţie.
La comanda „MARŞ”, orchestra începe să interpreteze marşul, iar compania direcţională (batalionul, conducerea brigăzii) începe deplasarea cu pas de defilare înainte. Celelalte subunităţi, întorcîndu-se la dreapta, ajung pînă la locul unde a stat compania direcţională (conducerea brigăzii), se întorc la stînga, la comanda comandanţilor „PE LOC”, se aliniază, iau distanţele stabilite şi, la comanda „Înainte – MARŞ”, pornesc după subunitatea din faţă. La defilarea în faţa comandantului (şefului), portdrapelul şi asistenţii nu întorc capul.
171. După ce ultima subunitate depăşeşte comandantul (şeful) care conduce revista de front, orchestra, la comanda dirijorului, fără a întrerupe interpretarea, începe deplasarea înainte, iar ajungînd la linia de mers cu pas de difilare, în urma dirijorului militar, ocoleşte spre stînga şi cu pas de difilare merge prin faţa comandantului (şefului) care conduce revista de front. Odată cu depăşirea comandantului (şefului) cu l-2 jalonieri, orchestra încetează interpretarea marşului.
172. Inspecţia brigăzii, ieşirea jalonierilor şi defilarea se execută ca şi în cazul prevăzut pentru companie.
Forum » Disciplinile de instruire » Regulamentul Instrucţiei de Front » Revista de front pe jos.
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Căutare:
Răspuns nou
Prenume:
Textul mesajului:
Toate smiley-urile
Opţiunile mesajului:
Cod de securitate:

Copyright MyCorp © 2018
Creatorul de site-uriuCoz